Bild på Ing-Marie

Ing-Marie Wieselgrens Stiftelse

Tillsammans för psykisk hälsa

Aktuellt

Lansering av stiftelsen

Ing-Marie Wieselgrens stiftelse - Tillsammans för psykisk hälsa lanserades den 25 januari 2023. Här finns länkar till intervjuer som gjordes samt det pressmeddelande som gick ut.

Varmt tack!

Familjen Wieselgren och stiftelsens styrelse vill tacka för det stöd vi fått och de samarbeten som redan har uppstått. Varmt tack till alla som kommit med uppmuntrande tillrop, förmedlat kontakter och på andra sätt hjälpt till i uppstarten. Ingen nämnd och ingen glömd, men här finns några vi särskilt vill nämna.

Ing-Maries tankar för dagen

Ing-Marie var en omtyckt radioröst i P1:s Tankar för dagen. Teman som "Vreden kan gå de godas ärende", "Att bevara hoppet i orostider" och "Vad är det för fel på lagom?" är titlar som manar till både leende och eftertänksamhet. En skatt för eftervärlden att inspireras av och minnas till.