Ing-Marie Wieselgrens stiftelse

Bild på styrelsen
Stiftelsens styrelse, från vänster till höger: Susanne Nordling, Klas Bergling, Fredrik Lindencrona, Ingela Larsen, Dahlia Rezai, Lasse Stjernkvist (ordförande), Tomas Bokström samt Lovisa Wieselgren Björkegren
Kontakta oss här

Stiftelseurkund

Stiftelsen vill stödja initiativ från enskilda, verksamheter eller organisationer, över alla samhällssektorer och målgrupper, som genomförs i Ing-Marie Wieselgrens anda med fokus på psykisk hälsa. Särskild vikt ska läggas på att fånga upp risker och stärka skyddsfaktorer för barn och unga. Psykiskhälsa är en mänsklig rättighet och en grundläggande förutsättning för att människor ska ha möjlighet att nå sin fulla potential och bidra till samhällets utveckling. Stiftelsen arbetar gränslöst och drivs i solidarisk anda, såväl nationellt som internationellt.