Lovisa Wieselgren Björkegren och Lasse Stjernkvist intervjuas av TV4 nyheterna på Café Tårtan den 24 januari.

Medialansering av stiftelsen

August 23, 2023

Ing-Marie Wieselgrens stiftelse - Tillsammans för psykisk hälsa lanserades den 25 januari 2023.
Du kan se Lovisa Wieselgren och Lasse Stjernkvist berätta om stiftelsen vid besök hos TV4 och i SVT.
I P1 morgon finns också en längre intervju med Lovisa och i Uppsala Nya Tidning en artikel (låst).

 

PRESSMEDDELANDE 25 JANUARI 2023

FAMILJENWIESELGREN STARTAR STIFTELSE TILL MINNE AV ING-MARIE WIESELGREN

I dagarna startar familjen Wieselgren en stiftelse till minne av deras kära
Ing-Marie Wieselgren. Syftet är att hedra hennes minne genom att fortsatt agera för psykisk hälsa i hennes anda.

Ing-Marie Wieselgren var psykiater, överläkare på Akademiska sjukhuset i Uppsala och arbetade med frågor om psykisk hälsa hela sin karriär. Hon attackerades brutalt, mitt i steget mellan seminarier om ungas psykiska hälsa, i Visby sommaren 2022 och avled av sina skador. 
Familjen Wieselgren startar nu en stiftelse för att ge andra möjlighet att arbeta vidare i Ing-Maries anda. 

-         Det känns otroligt fint att vi kan göra den här satsningen, säger Lovisa Wieselgren Björkegren, svärdotter till Ing-Marie. Kan vi fortsätta göra nytta i Ing-Maries anda och öka den psykiska hälsan på i samhället så är det fantastiskt. Det är viktigt att vi tillsammans kan fortsätta Ing-Maries livsverk och kämpa vidare – såsom hon kämpade för oss.

Om Ing-Marie Wieselgren
Ing-Marie Wieselgren var psykiatern som blev statlig utredare och därefter nationell psykiatrisamordnare. Hon arbetade de senaste åren på Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) som chef för Uppdrag Psykisk Hälsa. Ing-Marie strävade inspirerat, innovativt och ihärdigt för allas rätt att utveckla sina förmågor. En utgångspunkt för Ing-Marie var att vi först och främst är ETT samhälle och att alla behövs. 

Ing-Marie verkade för människor som lider av psykisk ohälsa eller psykiatriska tillstånd - det var hennes passion och hennes livsuppgift. Hon varen nyckelperson i arbetet att kraftsamla samhällets insatser för bättre psykiskhälsa. Hon arbetade med att stötta de svagaste och mest utsatta i samhället och hennes insatser för psykisk hälsa och för att bryta stigmatisering och stärka det förebyggande och främjande arbetet kan inte underskattas. Ing-Marie drevs av övertygelsen att alla har rätt till hjälp och att det går att hjälpa alla. ”Det gäller bara att anstränga sig tillräckligt”, sa hon ofta. 

-         Jag har känt Ing-Marie sedan tonåren och det är oerhört tragiskt att hon gått bort alltför tidigt, säger Lasse Stjernkvist, ordförande i Ing-Marie Wieselgrens stiftelse. Det känns hedrande och värdefullt att få delta i en stiftelse som verkar för att på olika sätt kunna driva arbete med frågor kring psykisk hälsa vidare.

Stiftelsen vill föra vidare Ing-Maries värv med breda förgreningar i alla samhällssektorer. Det är angeläget att verka tillsammans, i en samtid där världen tycks balansera mellan visionen om en hållbar och positiv utveckling för mänskligheten och en mer uppgiven känsla där demokrati och mänskliga värden åsidosätts till förmån för auktoritära och i praktiken destruktiva rörelser.

Om stiftelsen

Stiftelsens styrelse består av Lasse Stjernkvist (ordförande), Lovisa Wieselgren-Björkegren, Ingela Larsen, Fredrik Lindencrona, Susanne Nordling, Tomas Bokström, Dahlia Rezai och Klas Bergling.