Varmt tack!

May 22, 2023

Familjen Wieselgren och stiftelsens styrelse vill tacka för det stora stöd vi fått och de samarbeten som redan har uppstått. Varmt tack till alla som kommit med uppmuntrande tillrop, förmedlat kontakter och på andra sätt hjälpt till i uppstarten. Mångas bidrag är ovärderliga och har varit avgörande för att få igång stiftelsen.
Ingen nämnd och ingen glömd - men några vi särskilt vill nämna är:

Klas Bergling och Tim Bergling Foundation

Tack vare Klas generositet och nätverk har vi fått tillgång till fantastiska experter som kan allt om stiftelsebildning. Vårt varma tack till stiftelsejuristerna Annie Johansson och Lynda Odrasek Olofsson, utan er hade vi gått vilse under utformandet av alla nödvändiga dokument.

Grant Thornton

Vi tackar Pernilla Zetterström Varverud på Grand Thornton för råd och dåd om ekonomiska frågor och för att du tagit på dig revisorshatten för oss.

Gullers Grupp

Ett enormt stort tack riktar vi till Kristy Delisle Milton och Jerker Belvert, som tagit fram en grafisk form och profil för stiftelsen. Med värme och hjärta har de tagit sig an uppgiften och fått med känslan av vem Ing-Marie var och skapat en hållbar, visuell synlighet.

Swedbank

Varmt tack till stiftelseexperterna Karin Maugeri och Per Lundqvist för er tid och ert fantastiska engagemang. Stort tack även till Mia Borg på Swedbank Uppsala som tagit sig an oss som kund och nu hjälper oss vidare framåt.

Felix Östh

"Vår" webbkille Felix har på kort tid fått upp den här webbplatsen, lagt in profil och byggt struktur. Varmt tack för din tid och engagemang och för att du gjort det enkelt för oss.

Frida Boisen

De små mötena kan leda till något fantastiskt... och en lunch kan leda till ett samarbete när man brinner för samma frågor. Tack för ditt stöd och nätverk, vi ser fram emot vidare samarbete!

SRS Group

SRS Group har tagit sig an Ing-Marie Wieselgrens stiftelse ur ett säkerhetsperspektiv. Vi tackar varmt för stöd, råd och dåd. Det framtida samarbetet beskrivs också i artikel hos Aktuell Säkerhet 26/1-23.

Svenska Psykiatriföreningen

Varmt tack till Stina Djurberg, Maria Larsson och Svenska Psykiatriska Föreningen för möjlighet till synlighet i era kanaler och event på olika sätt framöver.

Ester Nielsen, Pattie Suwan och Chris Pettersson

Varmt tack till er alla som deltar som volontärer i kommunikationsgruppen runt stiftelsen. Ert arbete, leveranser, idéer och nätverk är ovärderligt!

Daniel DePierre

Varmt tack till Daniel DePierre för engagemang, idéer och hjälp med formgivning av material.

Utsikt

Varmt tack till eventbolaget Utsikt Kommunikation, med Patrik Lanner i spetsen. Vi ser fram emot spännande samarbete!