Är du en kraft för psykisk hälsa och välbefinnande?

Ing-Marie Wieselgrens stiftelse söker dig som i ditt dagliga arbete och i vardagen kämpar för att främja psykisk hälsa och välbefinnande.

Vi vet att det finns många runt om i landet som i stort och smått stödjer sina medmänniskor och bidrar med hälsofrämjande insatser. Ing-Marie Wieselgren lyfte ofta fram alla människors möjlighet att bidra till ett bättre samhälle, särskilt genom konkreta och uthålliga insatser. Detta vill stiftelsen bygga vidare på genom att stödja de eldsjälar som vi vet finns runt om i landet.

Nominera någon som du känner - eller dig själv - till att ingå i ett nätverk av personer som har engagemang och erfarenhet av lokalt arbete för att stärka psykisk hälsa och välbefinnande.

Ing-Marie Wieselgrens stiftelse erbjuder:

  • Kollegialt stöd i nätverket och en möjlig plattform för ditt lokala engagemang.
  • En symbolisk summa om 3 000 kr för att genomföra ett lokalt arrangemang eller annan arbetsinsats.
  • Deltagande i nätverket under 2024-2025.

De som utses att medverka förväntas fortsätta sitt lokala arbete, delta i ett par nätverksträffar per år och ta på sig minst en konkret aktivitet, exempelvis ordna ett seminarium, driva opinion via media/sociala medier eller annan lokal aktivitet. Uppgiften bestäms i överenskommelse med stiftelsen.

Nominera genom att fylla i nedanstående formulär senast 5 juni 2024. Vilka som väljs ut i år meddelas i den 26 juni 2024 vid stiftelsens event i Almedalen.

Tack för din nominering!
Hoppsan! Något gick snett. Kontakta oss direkt på stiftelsenimwieselgren@gmail.com